Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AdBlocker Ultimate problem

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Can someone please advise me on this problem? I used AdBlock Ultimate for a free trial period but now want to uninstall it as it is now chargeable. I have uninstalled it but I cannot get rid of the little icon in the bottom right corner displaying a lock and an exclamation mark, If I click on it then it jist asks for a key to insert. What do I need to do please?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!


If the add-on was removed, its icon should be gone.

Hữu ích?

more options

screenshot sent

Hữu ích?

more options

That is part of the webpage. Not adblock.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.