Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cant able to open whatsapp web why?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text''''''''I cant able to open whatsapp web why?'''''

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

can you please elaborate the problem please

Hữu ích?

more options

it is working perfectly fine kindly check the settings of the browser or operating system

Hữu ích?

more options

The current requirements for Whatsapp seem to be Windows 8 or higher or Mac OS X 10.10 or higher and Firefox 60 or higher. With Windows XP and Firefox 52 as the latest supported version you are out of luck.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.