Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash report won't send

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi desbest

more options

A crash report won't send 87dd3af5-6543-4e8b-b30b-0bbcfc821b24 When I click submit on about:crashes it won't send.

Được chỉnh sửa bởi desbest vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have more crash reports that won't send.

10b38df3-e9bd-4d14-bce2-2fb77bfb0729 cfc70316-773e-4dea-8f33-e657543f6319 b7dad4fb-a968-4fe7-a8e0-b57034182bd3