Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flashplayer npapi plugin

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Good day

Will Firefox with the npapi plugin installed, block Flash from dec 31 or will there be a possibility to keep using Flashplayer material in 2021 but unsupported?

Kind regards, Thomas

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

If the last version to support Flashplayer is version 84, which is then the last version for ESR line?

//Thomas

more options

That would be the last Firefox 78 ESR version (78.15).