Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Resolution

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 102 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when i start browser or open a new tab, the screen resolution is reset to 800x600, before that it was set at 1680x1050 and i need to change it back in pc settings i use Firefox ESR 52.9.0

when i start browser or open a new tab, the screen resolution is reset to 800x600, before that it was set at 1680x1050 and i need to change it back in pc settings i use Firefox ESR 52.9.0

Giải pháp được chọn

Your user agent shows that you run Firefox in compatibility mode for Windows 98 (NT 4.10).

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 4.10; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Check that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your user agent shows that you run Firefox in compatibility mode for Windows 98 (NT 4.10).

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 4.10; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Check that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.