Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

parse error blocking part of youtube videos

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

firefox recently crashed, and upon restarting it, nothing had changed, except for the fact that a parsing error now pops up whenever i open a youtube video. this parsing error blocks part of the video, and i couldn't find anything about this anywhere else! i can't figure out how to remove this, i've tried entirely disabling picture-in-picture mode (assuming that's what's causing the issue, as it's mentioned in the error) but it didn't work.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

okay, update again, after simply reinstalling firefox and fixing the 50 million issues that caused, the error is gone. hooray.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

update: this happens with every video i open in firefox, not just youtube.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

okay, update again, after simply reinstalling firefox and fixing the 50 million issues that caused, the error is gone. hooray.

Hữu ích?

more options

The System Details list shows that you have multiple Flash plugins (current is 32.0.0.445).

  • Shockwave Flash 32.0 r0
  • Shockwave Flash 27.0 r0

You can find the location of a plugin on the about:plugins page.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.

Make sure to remove checkmarks for including unwanted additional software.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.