Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search bookmarks in toolbar without asterisk

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 14 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, You have to use an asterisk to search a bookmark in toolbar. I think that's not very intuitive. It shoul search without it.

Every time, you want to search in toolbar and see results with bookmarks as well. It's very helpful. Please update this.

Giải pháp được chọn

Then you may have modified the settings in Options → Security & Privacy under the Address Bar section. Here you can set what will appear in the address bar:

 • History
 • Bookmarks
 • Open tabs
 • Favourite sites
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Could you clarify what you mean? The address bar by default search for "everything", adding the asterisk only filters the output to only show bookmarked pages. The whole list of mnemonics can be found here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/address-bar-autocomplete-firefox#w_changing-results-on-the-fly

Hữu ích?

more options

Hello Mesko, I'm afraid that I don't see bookmarks, only if I use *

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Then you may have modified the settings in Options → Security & Privacy under the Address Bar section. Here you can set what will appear in the address bar:

 • History
 • Bookmarks
 • Open tabs
 • Favourite sites

Hữu ích?

more options

If you want to search for a bookmark then you can search in the sidebar or in the Bookmarks Manager (Library).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.