Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Account hacked. Bookmarks gone. Disaster.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

My bookmarks have been lost. I think they're gone forever. I really needed them for work. A certain person hacked into my 1password account. I know it's "impossible" but not if someone knows you and is determined and smart. Anyway, he changed the email associated with my account, but not the password. I was logging in, and was prompted to enter the "original" email. Huh? I tried various ways to access my account to no avail. I had a recovery key, but no place to enter it. A different email worked. But my bookmarks are gone. Any ideas on how i can recover them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to lock this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1313066