Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Paint issues with 82.0.3

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bartjunk64

more options

I updated from 81.something to 82.0.3, 64-bit I'm on Windows 10-64 Since the update I get painting glitches: whole block are painted black. See attached image: the black (partially transparent) sqaures on the left en top of the screen when I opened GMail.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I disabled Hardware accellaration in FF Options: no success. The problem persists (version 83.0 ATM).