Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bp-166758cc-f52b-4259-92f8-a05eb0201108

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

it crashed a LOT. what's up with that?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

bp-166758cc-f52b-4259-92f8-a05eb0201108 Signature: js::gc::TraceEdgeInternal<T>

Uptime 11 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

This is for Sumo's Related Bugs 1474623 You are not authorized to access bug 1474623

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.