Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do you move to the next window? 1500 articles came up, none on point at all!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

it should take 15 seconds to look in help and see how to go to the next window. make it so.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you clarify what you want to achieve ?

Is this about opening a new window or about switching between existing Firefox windows or something different ?

See also:

Hữu ích?

more options

next window, not next tab. i have two windows open, one for pocket and other junk, and the other one what i am doing. so i go to the firefox logo in upper left and figure out which is the one i want to go to. it should be something like control right arrow or such, but it is not on those lists.

Hữu ích?

more options

You can try "Alt + ~" like works on Mac to switch windows of the current application. Hold Shift in addition to go to the previous Firefox window.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.