Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser tabs

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi. How can I set multiple tabs so that when I run my Firefox browser, all these tabs automatically open?

(I did go into settings and account but I can only set one tab to open when firefox browser is started up)

Thanks

Hi. How can I set multiple tabs so that when I run my Firefox browser, all these tabs automatically open? (I did go into settings and account but I can only set one tab to open when firefox browser is started up) Thanks

Được chỉnh sửa bởi Dinshaw vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you very much

more options

Glad to help. Safe Surfing.