Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print Preview

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1311625]
If I click on the File on the toolbar to see a Print Preview it is not showing the A4 page correctly

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào