Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Ok, i start the computer, open Firefox and it says Firefox is slow opening, reset. So i click the reset button, it then wipes my toolbars, history, homepage and most other information. That in itself is not really a problem, but the thing is it will now not bookmark pages. There is a couple of ways to bookmark a page and none of them will work Any ideas ?

Cheers

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thanks, im not certain what happened, but they have come back

Cheers

Hữu ích?

more options

Good to hear. Safe surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.