Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stored cookies, site data, and cache preferences

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Firefox privacy preferences tell me that "stored cookies, site data, and cache are currently using 1.0 GB of disk space", but when I click on "Manage Data", no sites are listed. I have also always had the "delete cookies and site data when Firefox is closed" checked. What then explains the 1.0 GB of disk space?

Thanks.

Giải pháp được chọn

This could be about the disk cache.

Did you look under "Clear Data" what data is reported for the cache and what data for cookies?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This could be about the disk cache.

Did you look under "Clear Data" what data is reported for the cache and what data for cookies?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.