Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Tabs and Menu Bar color changed to purple - how to change back to old colors?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 523 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gblaca

more options

Firefox Tabs and Menu Bar color changed to purple with the new version. How can I change them back to the colors I had in my old version which was White with black font?

Firefox Tabs and Menu Bar color changed to purple with the new version. How can I change them back to the colors I had in my old version which was White with black font?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi gblaca vào

Giải pháp được chọn

I fixed the problem. I went to "customize Firefox" -- clicked on themes, and selected "Light theme."

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I fixed the problem. I went to "customize Firefox" -- clicked on themes, and selected "Light theme."