Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have POPUPS BLOCKED in Firefox "options" but it is allowing some to "popup"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I still get some POPUPS. I have option "BLOCK POPUPS..." in Firefox checked. On one adult website, using Firefox, it displays a "popup" and when you respond to either question, is open another adult website in a new tab. I tried the website on MS EDGE and it popups up but functions properly and by answering, it disappears. I tried GOOGLE CHROME and it responds the same as MS EDGE. So the problem must be with FIREFOX. Anyone?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options