Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark toolbar for only the new tab not other sites.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hey, I recently shifted completely to firefox from edge, i was wondering how can i enable the bookmark toolbar only for the new tab, like i have it on but it stays on for every site, is there a way that will make it appear only on the new tab but not on other sites? thanks.

Hey, I recently shifted completely to firefox from edge, i was wondering how can i enable the bookmark toolbar only for the new tab, like i have it on but it stays on for every site, is there a way that will make it appear only on the new tab but not on other sites? thanks.

Giải pháp được chọn

That will be possible in Firefox 84, currently in Beta stage.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That will be possible in Firefox 84, currently in Beta stage.