Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture's download failed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lu.menard

more options

Hello

Frequently some files fail to download and in these case I must use another browser to downoad the file, and then it works , Opera, Chrome, Brave ... no problem then I experienced this with jpg and with mp4 files

It's Firefox on Linux

I found a close topic with this dated 2019 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1269749

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Notice that I tried the fixes proposed by the howto "What to do if you can't download or save files" and nothing works

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.