Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Vietnamese font error sometime

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In one newfeed of my Facebook, a post show error and another is fine. What is the problem?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your troubleshooting information shows regionalPrefsLocales:["vi-VN"], so that might be causing it for websites that support Vietnamese.

You can check 'intl' prefs like intl.accept_languages on the about:config page.


localeService: requested:["en-US"];
available:["en-US","en-CA","en-GB"];
supported:["en-US","en-CA","en-GB","und"];
regionalPrefs:["en-US","en-CA","en-GB","und"];
defaultLocale:"und"; 
osPrefs: systemLocales:["en-US"];
regionalPrefsLocales:["vi-VN"];

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.