Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird flashing text line everywere

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was watching YouTube today and i realized a flashing white line in the bottom left of my screen. then i went to a few different website and i saw the same thing, although the position was different. I realized that the position of the line depended on where you clicked and only on lines of text. i haven't downloaded any add on in a wile and i have only just saw this today.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing. You can toggle caret browsing off/on by pressing F7 (Mac: fn + F7).

  • Options/Preferences -> General: Browsing
    remove checkmark: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is a Firefox accessibility feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Pls Try Reinstall the firefox..

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing. You can toggle caret browsing off/on by pressing F7 (Mac: fn + F7).

  • Options/Preferences -> General: Browsing
    remove checkmark: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is a Firefox accessibility feature.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.