Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thumbnails and webp

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tanis3200

more options

Before i never had this problem but heres it is. For a while i had a issue on Firefox not showing thumbnails. I restarted firefox and it fixed it till it updated and the issue reoccurred. I figured out that if i kept webp enabled i can see my thumbnails but now i cant download gifs as gif files but webp files. Webp files dont work for what they are used for. Ive tried shuffling the webp permissions but nothing is working. Is there any way i can have thumbnails show and also not download as webp?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try this extension.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can try this extension.

thank you so much it was very annoying!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.