Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password management doesn't work in firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Password management doesn't work in firefox for almost a year, with the latest updates. In the latest versions of Firefox it is impossible to manage passwords. If I write it wrong then it is impossible to change it. If I take off autofill, it keeps autofill and wrong. If I delete it, it keeps automatically filling it wrong. A disaster. Again, I'll have to use Chrome as my default browser again.I have already tried unsuccessfully to reset and reinstall firefox but nothing changes.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should be able to edit or remove passwords that are wrong in Lockwise (about:logins).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.