Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autofill not working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Can someone provide a solution for autofill (both addresses and passwords) not working. And no, don't say "did you check or uncheck so and so - I've been writing CNC software interfaces for years and have little idea about setting up a system. Getting fed up with having to repeatedly log on and add the address over and over (I get the prompts to save). The save address "feature" RARELY works. Firefox "used" to be able to perform this feature - now it is becoming a buggy FAIL. I'm thinking it may be time to just give up, uninstall it, and move on to Chrome...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.