Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some Sites load slow and my Firefox has a Border

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello

1. i have a 100k dsl connection and the Internet arrives at my Pc and some sites load fast but other dont for example (google main page) loads for 5 sek when i open a new tab. 2. My Firefox has a 2-3mm Border around the Browser it adapts to the outline of the last fullscreen image i the fullscreen image was yellow the border is yellow.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.