Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is gone this morning

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Never had this before. I opened firefox this morning and restored the old tabs as I usually do every morning. They all opened up (e.f. tab with the correct title) but the address is empty and nothing loads.

Attempted in order: - open a new tab, would not even load google, simply a white page - same action on new window, same result - refreshed firefox= nothing - uninstalled firefox = no luck - removed the apps I installed in the last days (visual studio code) - installed firefox from scratch (no account sync) 82.0 (64-bit) nothing at all. Same result see image in attachment.

I also have: removed all cookies/cache (refresh would do any ways), scanned my computer for viruses (nothing found). It doesn't open the options from the menu, it doesn't show anything under about:config

Windows 10 2004

In 15 years I'm using FIrefox I have never seen anything like this :-o

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This fixed the problem... bad taste in the mouth with the fix though. https://support.mozilla.org/de/questions/1290656

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.