Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the code execution cannot proceed because vcruntime140_1.dll was not found

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 989 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

So I was cleaning out my SSD of a bunch of junk files and I think I might have deleted a file Firefox needs as when I open Firefox it seems to just blank with the search bar and when I try to go to say YouTube nothing loads. So I tried to do a fresh redownload of Firefox and the installer just this error saying "The code execution cannot proceed because vcruntime140_1.dll was not found" can someone help me get Firefox working properly again?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Download and reinstall Firefox. http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

more options

I still have the same problem

more options

VCRUNTIME140.dll = Microsoft Visual C++


See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration


Also see: https://www.bing.com/search?q=vcruntime140_1.dll