Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe not supporting flash player from December 2020. How does that effect firefox?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Adobe have issued a notification that they will not support Flash Player from December 2020. The notification suggests you uninstall Flash Player. Not sure what to do.

Giải pháp được chọn

https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html

https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/faq/adobe-flash-player#what-are-the-changes-expected-at-the-end-of-support

Flash Player components will be removed from the Windows operating system via an update in early 2021

The desktop Firefox will be working just fine and chances are you have been making use of the Flash Plugin very little if any for the past year as websites have been making use of say HTML5 players for video, audio and even games since. Sites using HTML5 players means they will be more cross device capable since Flash was more limited in device support with no Flash Plugin for iOS and Flash for Android was made EOL by Adobe several years ago.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Most web sites are now using the HTML5 player built into most browsers.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html

https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/faq/adobe-flash-player#what-are-the-changes-expected-at-the-end-of-support

Flash Player components will be removed from the Windows operating system via an update in early 2021

The desktop Firefox will be working just fine and chances are you have been making use of the Flash Plugin very little if any for the past year as websites have been making use of say HTML5 players for video, audio and even games since. Sites using HTML5 players means they will be more cross device capable since Flash was more limited in device support with no Flash Plugin for iOS and Flash for Android was made EOL by Adobe several years ago.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.