Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinch Zoom Functionality

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Q: Does anyone know if Firefox has maybe re-instated pinch zoom functionality for Mac users?

Or if there is a decent work around available yet?

And if not, anyone have a good answer as to why Firefox overlooked it in their last major update? Seems rather shortsighted to me. Not being able to pinch zoom on my mac trackpad is highly frustrating. It's pretty much a deal breaker, making me want to migrate back to Chrome or elsewhere. Which is sad, because I thought I'd finally escaped Google for browsing.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.