Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore previous session

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1310140]
I closed 5 windows when I updated firefox. When it restored the session only 2 reopened. What can I do to get the missing windows back?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào