Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Turn off sound effects (search, etc.)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox plays many sound effects that I find to be annoying.

For example, if you are searching on a page (ctrl+f, then type) and no phrase is found you get a "clunk" sound.

Is there any way to disable this?

Giải pháp được chọn

Sounds are usually an OS feature and you can start checking what events generate a sound to notify you. On Linux you should also have a special setting for the volume of system sounds.

Firefox has prefs on the about:config page for 'typeaheadfind' that you can modify to disable this feature.

  • accessibility.typeaheadfind.enablesound = true
  • accessibility.typeaheadfind.soundURL = beep
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sounds are usually an OS feature and you can start checking what events generate a sound to notify you. On Linux you should also have a special setting for the volume of system sounds.

Firefox has prefs on the about:config page for 'typeaheadfind' that you can modify to disable this feature.

  • accessibility.typeaheadfind.enablesound = true
  • accessibility.typeaheadfind.soundURL = beep

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.