Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Duckduckgo Privacy Essentials Firefox add-on prevents "Today on AOL" from displaying.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Duckduckgo Privacy Essentials Firefox add-on, prevents "Today on AOL" from displaying. "Today on AOL" flashes briefly before displaying a blank page when the Firefox add-on is enabled.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is always possible that content blocking extensions block essential content and you need to be aware and possibly disable the extension on affected websites.

Extensions usually have a toolbar button that allows to inspect what is blocked and allow to show specific content, so you can look for such a button.

You can possibly contact its developer for support.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for messages about blocked content.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.