Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can's change font in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In settings I've found font settings. My default font is DejaVu (Serif, Sans, Mono)

After changing font (type and size) noting is going on. Even after restart. I disabled option to let wep pages set their own font.

The most important thing for me is to have working "Minimal font size".

To sum up. I can change everything in advanced font settings but there is no result on web pages.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Best is to use the Zoom feature and set a default zoom level that suits you.

Firefox has a Zoom section in Options/Preferences to set the default zoom level for web pages.

  • Options/Preferences -> General -> Language and Appearance -> Zoom

See "Set a default zoom level for all websites":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.