Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trouble importing bookmarks from Chrome

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have carefully followed the instructions, but nothing happened. It said it was done and successful, but no folder appeared.

I have carefully followed the instructions, but nothing happened. It said it was done and successful, but no folder appeared.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can export the favorites in Google Chrome to an HTML file (bookmarks.html) if you have a problem with the migrator. You can import this HTML file in the Firefox Bookmarks Manager (Library).