Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Impossible to make Firefox default browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 张秋田

more options

Windows 10 fails to include Firefox in the list of default browsers. Microsoft Edge, Edge Chromium and Look for an app in the Microsoft Store are the only options. Also Firefox is not included in the list of apps and features. (Latest Firefox 81 installed and latest Windows update installed.)

Được chỉnh sửa bởi laura.raison vào

Giải pháp được chọn

hi This may not be a problem with Firefox. I recommend that you re install Firefox or restart your computer. If the problem still doesn't resolve, you can try to uninstall the windows update package. I have encountered this problem in the control panel of windows 7zip. I have not tried to solve this problem before.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi This may not be a problem with Firefox. I recommend that you re install Firefox or restart your computer. If the problem still doesn't resolve, you can try to uninstall the windows update package. I have encountered this problem in the control panel of windows 7zip. I have not tried to solve this problem before.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.