Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gaming in full screen mode

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi I play jackpotjoy slots on facebook and in order to access the chat feature the game needs to be played in full screen mode. Firefox allows me to go full screen and i can see the chat ect but as soon as i click on any key it goes back to small screen. Any ideas please and thanks... Ryan.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.