Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enabling Javascript on Firefox 27

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

With the new Gmail update, Firefox 27.0.1 no longer allows me to sign into my account, as it says my browser does not support Javascript. Is there any method or add-on I can use to enable Javascript on my old Firefox version? I tried using about:config, but I forgot my password and cannot log in.

Giải pháp được chọn

Solved by using an old google account link.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Solved by using an old google account link.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

more options

rahimmzaman2 said

With the new Gmail update, Firefox 27.0.1 no longer allows me to sign into my account, as it says my browser does not support Javascript. Is there any method or add-on I can use to enable Javascript on my old Firefox version? I tried using about:config, but I forgot my password and cannot log in.

JavaScript should be enabled by default unless you have some extension(s) that can deal with JavaScript like NoScript etc.

Btw unless you are using mobile Firefox for iOS devices (iPad, iPhone) the Firefox 27.0.1 was released way back on February 13, 2014. https://www.mozilla.org/firefox/releases/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.