Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I clear my cache

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text clear my cache - how to

Giải pháp được chọn

Are you possibly using permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) ? In PB mode the disk cache isn't used, but instead an in memory cache is used that is purged automatically when you close Firefox. This also means that you can't clear the disk cache as long as you are in permanent PB mode, so you need to restart Firefox in regular mode.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi don7341,

Here is How to clear the Firefox cache

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you possibly using permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) ? In PB mode the disk cache isn't used, but instead an in memory cache is used that is purged automatically when you close Firefox. This also means that you can't clear the disk cache as long as you are in permanent PB mode, so you need to restart Firefox in regular mode.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.