Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows Tablet Environment

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

In Windows 10, in a tablet environment, things aren't working properly. I'm referring primarily to the onscreen keyboard. In Windows Tablet mode, an onscreen keyboard should appear in address bar and text fields. Firefox is killing that onscreen keyboard. The keyboard appears, but then immediately disappears. There also is a visual glitch occurring in the title-bar simultaneous with the killing of the OSK (on screen keyboard). This only happens in Firefox. OSK in MS Edge functions great for example. In desktop mode, but still physically in a tablet environment (Lenovo Thinkpad Yoga X1, folded, portrait mode for example), no OSK appears at all anywhere. This is not working well for me and will likely be a problem for others as we continue to approach the future. I truly hope that Firefox prioritizes Windows 10 tablet environments. It really is going to be important to many users.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.