Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tab crashes with version 82.0

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

the tab crash only seems to occur with financial sites, like banking and brokerage ??

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Gah-Your-tab-just-crashed https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help

We have recently seen multiple reports that Bitdefender is causing issues with tab crashes in Firefox 73.

It looks that Bitdefender has pushed an update to address this issue 21 Feb 2020

Hữu ích?

more options

We're talking here about Firefox 82 not 73, so how is your answer relevant?

Hữu ích?

more options

Did you check the link?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.