Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't see Browser Hangs in about:telemetry

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi desbest

more options

I can't see Browser Hangs in about:telemetry. The knowledge base says it should be there, so why isn't it there?

I can't see Browser Hangs in about:telemetry. The knowledge base says it should be there, so why isn't it there?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Bump. I'm still having this issue in Firefox 82. Can anyone help?

more options

Here's a screenshot of what I mean. In Firefox 86 the browser hangs menu option doesn't exist. Can anyone help? Do you know what I mean?

Được chỉnh sửa bởi desbest vào