Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't load any websites at all

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi goalie3777

more options

my browser has suddenly stopped loading anything whatsoever. unable to even go to options, as nothing happens when i try to press it. clicking on bookmarks lead to nothing happening.

i am connected and can use chrome all fine.

tried using safe mode/refreshing, made no difference

heres a YT video showing what happens (essentially nothing when i use firefox), and how chrome performs

https://www.youtube.com/watch?v=MPL1msExLLs&feature=youtu.be

never had this issue before

thanks

Được chỉnh sửa bởi goalie3777 vào

Giải pháp được chọn

solved my issue by downloading vcruntime140_1.dll and msvcp140_1.dll (they were missing somehow)

thanks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

read below

Được chỉnh sửa bởi goalie3777 vào

more options

Giải pháp được chọn

solved my issue by downloading vcruntime140_1.dll and msvcp140_1.dll (they were missing somehow)

thanks