Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wrong Version of Firefox reported

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am running latest version of Firefox 82.0 (64-bit) but most of the systems are reporting my browser version to be Firefox 56. My privacy.resistFingerprinting is set to" FALSE". Any other way to get the correct version of FF?

I am running latest version of Firefox 82.0 (64-bit) but most of the systems are reporting my browser version to be Firefox 56. My privacy.resistFingerprinting is set to" FALSE". Any other way to get the correct version of FF?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Do you possibly have two Firefox versions installed, a 64-bit version of the current release and a 32-bit Firefox 56 version that sometimes is started ?

  • (64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
more options

The issue was with the user agent reporting rev56 "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56) Gecko/20100101 Firefox/56.0" changed the rev to 82 and the issue was resolved.