Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening link from email in Firefox browser

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Before the last Firefox update, when I clicked a link in an email it opened a tab in Firefox. Now nothing happens and I have to copy the link and open a new tab in Firefox and paste in the link. How can I fix this so that the link opens directly? Thank you.

Giải pháp được chọn

Thank you for asking. As it happens, I just installed another Firefox update, for 82.0, and the problem has been resolved. I was using Mozilla Thunderbird and Windows Live Mail, which is why I concluded that the problem was the browser, not the email client.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

How are you reading the e-mails?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for asking. As it happens, I just installed another Firefox update, for 82.0, and the problem has been resolved. I was using Mozilla Thunderbird and Windows Live Mail, which is why I concluded that the problem was the browser, not the email client.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

more options

I am new to Firefox. I have the same problem... how do I get the 82.0 update?

Hữu ích?

more options

Version 82.0.2, first offered to Release channel users on October 28, 2020

Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar. Then Help > About Firefox will tell you what version you have. WARNING: and install any updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.