Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Version 82 does not display PDF correctly

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vasile.ticau

more options

Hi, I have a problem after update from v.81 to v.82. In last version, my PDFs are not display correctly. In other PDF viewers the problem does not exist.

The error can be seen in the attachments.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you upload this PDF file of post a link when it is already hosted so we can check this ?

You can test the file in the online PDF version of the viewer.

Hữu ích?

more options

Yes, of course

https://cloud.mail.ru/public/469b/wQ32g91AD

It is the same error in the online viewer.

Hữu ích?

more options

Yes, of course

https://cloud.mail.ru/public/469b/wQ32g91AD

It is the same error in the online viewer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.