Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Malicious link

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tonedeaf

more options

Whenever I open firefox lately, my virus catcher (Kespersky) comes up with this message "Malicious link Blocked flplayer" I have scanned the computer for this file but it does not show up. I am running windows 10 Has anyone else had this problem and know how to remove it

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Let's start with: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage

What is the value? Right-click and select Reset to restore its default value; about:home

Hữu ích?

more options

No this didnt stop it

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

You can contact Kaspersky for support and ask them about this issue.

Hữu ích?

more options

Start In Safe Mode did stop Kaspersky from detecting the virus.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.