Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I enable drag and drop for URLs to desktop and folders?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

How can I enable drag and drop URLs to desktop or folders. Use to work and just quit. This has happened before and just fixed itself, but have no clue what happened. When I search for solutions I get stuff like "start in safe mode", have no clue how do do that and a search for than doesn't produce results.

Would like a really simple or step by step answer.

Mac OS Sierra

THANKS

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.