Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some tabs do not load

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have 4 tabs on my home page. 2 of them open normally, 2 do not. If I click on the address bar of one of the tabs that does not load, a list of recent URLs drops down, with the URL of the tab on top. At the end of the URL, is the work "Visit". If I click on Visit, the URL loads. The other 2 tabs load normally. I am on Windows 8.1 and have the latest Firefox version. I believe this just started to happen after I upgraded. I have tried to use the troubleshoot Restart with add-ons disabled. Did not solve the problem.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this with all websites/pages, some, a few?

Try using Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R) instead.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.