Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe Flash support ending 12/2020

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

What will Mozilla Firefox use instead of Adobe Flash Player? Has it already been substituted? Please advise.

Thanks

Giải pháp được chọn

Websites are switching to the HTML5 player. This is built-in most web browsers.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Websites are switching to the HTML5 player. This is built-in most web browsers.

Hữu ích?

more options

To get a sense of the impact of the end of Flash on your own browsing, consider how often you have seen this:

<center></center>

Firefox displays that notification icon if a site wants to use Flash, and the Flash-formatted content will not run until you click that icon and grant site-specific permission.

If that doesn't sound familiar, the sites you visit are not using Flash -- or you have been ignoring the Flash content on those sites. In those cases, you won't be missing anything by not having Flash.

If you do use content that runs on Flash -- for example, some online games -- you will lose access to that content unless/until the site updates it (hopefully they will soon).

In case you are curious about Facebook Web Games, Facebook has given developers until the end of the year to convert their games from Flash to other technologies if they want to stay on Facebook. (Blog post.) So you'll probably see those changes start to roll out in the next two months.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.