Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

QWANT serach engine and group Speed Dial

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Viewing the NETFLIX doc "The Social Dilemma" I learned about the search engine QWANT. I added QWANT as a Firefox extension but it disables Group Speed dial. I am not a technical person but is there a way to continue with Group Speed Dial with QWANT as the search engine?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.